Ceník ubytování

Účtovaná cena za pobyt se skládá z nájmu základny a místního poplatku z pobytu.

Ceník ubytování od 01.01.2024 dle tabulky

Skautské akce
děti i dospělí 120,- Kč / osoba / noc
minimální platba za objekt u skautských akcí
(účtuje se pokud částka vypočtená násobením osob a nocí vyjde nižší)
1 800,- Kč / objekt / noc
Ostatní dětské organizace
děti i dospělí 130,- Kč / osoba / noc
minimální platba za objekt u ostatních dětských organizací
(účtuje se pokud částka vypočtená násobením osob a nocí vyjde nižší)
1 950- Kč / objekt / noc
Ostatní a komerce !!! VÝHRADNĚ POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ ČI EMAILOVÉ
DOHODĚ SE SPRÁVCI !!!
děti do 15ti let 150,- Kč / osoba / noc
děti od 15ti let a dospělí 220,- Kč / osoba / noc
minimální platba za objekt ostatní a komerce
(účtuje se pokud částka vypočtená násobením osob a nocí vyjde nižší)
3 300,- Kč / objekt / noc

K výsledné ceně ubytování se připočítává jednorázový paušální poplatek jako pevná část ve výši 500,- Kč za každý objekt.

2. Místní poplatek z pobytu

Zákon č. 565/1990 Sb., O místních poplatích od 1.1.2020 zavedl nový typ místního poplatku, poplatek z pobytu vztahující se na krátkodobé pobyty na území obce. Společně s místním poplatkem byla zavedena evidenční povinnost prostřednictvím Knihy ubytovaných osob.

Výši místního poplatku z pobytu určuje Obecně závazná vyhláška Města Nových Hradů č. 3/2023 platná od 01.01.2024. Aktuální sazba poplatku pro rok 2024 činí 25,- Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (zjednodušeně 25,- Kč / osoba / noc).

Uvedená legislativa neumožňuje obcích v rámci jejich místních vyhlášek nastavit evidenční povinnost na svém území jinak, než je uvedeno přímo v zákoně (například sprostit povinnosti či zjednodušit evidenci ubytovaných při osvobozených pobytech), proto se na nás a město nezlobte, až budete knihu ubytovaných vyplňovat – nemůžeme jinak.

Několik obecných informací k místním poplatkům a knize ubytovaných:

  1. Místní poplatky z pobytu i evidenční povinnost se vztahuje jen na úplatné noclehy (např. když někdo na základně přespí, protože je tam na brigádě a za nocleh tedy neplatí, nepíše se vůbec do knihy ubytovaných).
  2. Na zotavovacích a obdobných akcích pro děti do 18 let (kategorizace dle vyhlášky MZ ČR o zotavovacích akcích) jsou osvobozené od místního poplatku nejen děti, ale i dospělí, kteří jsou jejich doprovodem (typicky při oddílové výpravě jsou všichni osvobozeni od poplatku, ale všichni mají povinnost se zapsat do knihy ubytovaných).
  3. Na ostatních akcích jsou od místního poplatku osvobozené pouze ve vyhlášce vyjmenované skupiny – u pobytu na naší základně půjde nejčastěji o děti do 18 let (typicky na soukromých pobytech jsou děti od poplatku osvobozené, ale za dospělé se místní poplatek platí. Do knihy ubytovaných se zapisují všichni).
  4. Vzdělávací akce Junáka od místního poplatku osvobozené nejsou, s výjimkou akcí určených primárně pro děti do 18 let (rádcáky osvobodit lze, vůdcáky ne).
  5. Povinně evidovaným údajem jsou průkazy totožnosti – v ČR má teoreticky vydanou občanku každý starší 15 let !, ale i některé mladší děti (je potřeba počítat s povinností uvést tento údaj do knihy ubytovaných, i když jinak tento údaj u svých členů běžně v rámci registrace neevidujete).