Výměna kotlů

V roce 2023 jsme v rámci projektu „Švýcarský dům – výměna kotlů“ provedli povinnou výměnu kotlů na obou objektech základny. Oba dosavadní kotle byly v souladu s legislativními požadavky nahrazeny novými, s lepšími spalovací vlastnostmi.

Veliké díky patří Krajskému úřadu Jihočeského kraje za poskytnutou dotaci. I díky této podpoře jsme schopni v dnešní složité době i nadále nabízet pro dětské oddíly a skupiny pobyty na naší základně za rozumné ceny.

Projekt byl spolufinancován Jihočeským krajem v rámci jeho dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží“.