Přístavba objektu Nového Švýcaráku

V letech 2021 a 2022 jsme v rámci projektu „Švýcarský dům – přístavba sociálního zázemí“ realizovali již delší dobu uvažovanou rekonstrukci a přístavbu sociálního zázemí v objektu Nového Švýcaráku. Naším cílem bylo nejen rozšířit kapacitu zázemí, ale i provést rozdělení zázemí dle pohlaví a provozně oddělit WC od sprch.

S ohledem na naše omezené finanční možnosti byla značná část prací realizovaná (nehonorovanou) svépomocí ze strany našich členů, našich přátel a jejich rodin. Všem, kteří přiložili ruce k práci a s rekonstrukcí pomáhali, srdečně děkujeme.

Veliké díky patří i těm, kteří nám pomáhali s tím, abychom celý projekt dokázali ufinancovat. Vedle slev při nákupu materiálu a vstřícných cen dodávek odborných prací se jednalo zejména o investiční dotaci poskytnutou Krajským úřadem Jihočeského kraje.

Projekt byl spolufinancován Jihočeským krajem v rámci jeho dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží“.